BADANIE SPRZĘTU DIELEKTRYCZNEGO

 

 BADANIE SPRZĘTU DIELEKTRYCZNEGO Wykonujemy badania okresowe sprzętu dielektrycznego do prac pod napięciem Oferta

 

Wykonujemy badania okresowe sprzętu dielektrycznego do prac pod napięciem:

 

♦ rękawic elektroizolacyjnych wszystkich klas,
♦ obuwia elektroizolacyjnego (półbutów, kaloszy),
♦ drążków izolacyjnych,
♦ wskaźników napięcia, uzgadniaczy faz, detektorów pola elektrycznego
♦ chodników i dywaników elektroizolacyjnych,
♦ obuwia specjalnego gumowego dla Straży Pożarnej,
♦ uchwytów, haków, kleszczy izolacyjnych,
♦ pomostów izolacyjnych,
♦ narzędzi izolacyjnych,
♦ uziemiaczy przenośnych.

 

Próby napięciowe:
♦ próby pomontażowe rozdzielnic SN i WN,
♦ badanie dielektryczne oleju transformatorowego wg PN-EN 60156:2008,
♦ próby napięciowe aparatów, kabli i urządzeń elektrycznych,
♦ badanie izolowanych podnośników zwyżkowych.

Przeglądy i pomiary okresowe instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych SN i nN:
♦ badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
♦ rezystancji izolacji aparatury, urządzeń, kabli i przewodów,
♦ pomiary eksploatacyjne transformatorów,
♦ pomiary uziemień roboczych, ochronnych, instalacji odgromowej,
♦ pomiary posadzek antyelektrostatycznych ESD,
♦ pomiary natężenia oświetlenia,
♦ pomiary narzędzi przenośnych, agregatów prądotwórczych,
♦ pomiary kamerą termowizyjną,
♦ badanie jakości energii elektrycznej.