Zadaniem systemu alarmowego jest przekazanie informacji o zagrożeniu w danym miejscu (pomieszczeniu lub obiekcie) w celu podjęcia działań interwencyjnych. Główne elementy systemu alarmowego to:

  • centrala – pełniąca rolę centralnej jednostki sterującej i zarządzającej systemem. Najprostsze centrale przesyłają jedynie sygnał alarmowy bez informacji o pracy systemu. Centrale bardziej zaawansowane mogą dostarczyć informacji o stanie systemu, braku zasilania, czasie załączania i wyłączania systemu, liczby i rodzajach działających czujek itp.;
  • klawiatura – umożliwiający sterowanie centralą alarmową oraz jej programowanie;
  • czujki i bariery – mają za zadanie wykrywać i przekazywać do centrali sygnały o zagrożeniu – aktywne reagują na przerwanie wiązki, a pasywne na ruch intruza;
  • sygnalizatory – wewnętrzne sygnalizatory umieszczone w domu, mają za zadanie ogłuszyć włamywacza bardzo głośnym dźwiękiem; zewnętrzne sygnalizatory muszą przyciągnąć uwagę możliwie jak największej liczby osób postronnych;
  • przyciski alarmowe – służą do manualnego uruchamiania systemu alarmowego;
  • dialery – podczas działania alarmu wysyła zawiadomienia do właściciela.

Na co zwrócić uwagę?

Istota dobrze zaprojektowanej instalacji alarmowej jest właściwe rozmieszczenie czujek i barier oraz skonfigurowanie ich tak, by skutecznie zabezpieczały „słabe punkty” domu i otoczenia. Optymalnym rozwiązaniem jest, gdy projekt systemu alarmowego, jego konfigurację, montaż, uruchomienie, a także przyszły serwis wykonuje jedna firma. Łatwiej i szybciej można wówczas usunąć ewentualne usterki.

System alarmowy warto połączyć z monitoringiem, czyli zabezpieczeniem polegającym na współpracy z agencją ochrony.