Pożar od zarania dziejów był jednym z groźniejszych wrogów człowieka, dlatego od niepamiętnych czasów ludzie wymyślali coraz skuteczniejsze sposoby ochrony i walki z pożarami.

Dziś zagrożenie jest równie poważne jak kilkaset lat temu, jednak sposoby walki z pożarem są znacznie bardziej skuteczne. Służą do tego zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnie rygorystycznych wymagań systemy przeciwpożarowe, składające się najczęściej z centrali przeciwpożarowej i czujników rozmieszczonych w chronionym obiekcie.

Można je podzielić na dwie kategorie- ochrona ukierunkowana na jak najwcześniejsze wykrycie zagrożenia i poinformowanie o tym zdarzeniu określonych służb, oraz aktywne systemy przeciwpożarowe, które po wykryciu pożaru uruchamiają automatycznie zraszacze, których zadaniem jest ugaszenie pożaru.