Telewizja przemysłowa

Jednym z najefektywniejszych i najbardziej wydajnych systemów do kontroli i nadzoru obiektów jest system telewizji przemysłowej. Oferta naszej firmy zawiera również projektowanie i instalację systemów telewizji przemysłowej w szerokim wachlarzu cenowym.

W zależności od potrzeb oferujemy montaż:

  • kamer (czarno-białych, kolorowych, wewnętrznych, zewnętrznych, szybkoobrotowych, wandaloodpornych, ukrytych)
  • systemów rejestracji obrazu (rejestratory cyfrowe, wideoserwery itp.)
  • monitorów (CRT i LCD)
  • systemów sterowania dzięki którym łatwo można zarządzać systemem kamer, monitorów i rejestratorów
  • systemów przesyłu obrazu przez tory analogowe i cyfrowe, Internet itp.

Stosując telewizję przemysłową:

  • Właściciele domów - mogą identyfikować osoby znajdujące się przed drzwiami lub za ogrodzeniem, kontrolować dzieci, obserwować dom podczas swej nieobecności, uzyskać informacje o wtargnięciu osób niepożądanych, kontrolować pojazdy poruszające się w obrębie posesji itp.
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą - mogą zapobiegać i identyfikować złodziei sklepowych i oszustów, sprawować dozór nad własną firmą z domu, zapobiegać kradzieżom dokonanym przez własnych pracowników które są o wiele częstsze niż kradzieże spowodowane przez nieuczciwych klientów, dozorować obiekt podczas nieobecności personelu i mieć bieżące informacje o próbach włamania wraz z zapisem informacji które mogą posłużyć do identyfikacji sprawców, zapobiegać wyciekowi informacji poufnych z firmy poprzez wyeliminowanie osób ujawniających tajemnice handlowe mogące narazić firmę na nieobliczalne straty, kontrola kasjerów na stanowiskach kasowych itp.
  • Zakłady przemysłowe i placówki badawcze - obserwacja i rejestracja procesów, nadzór nad bezpieczeństwem obiektów i materiałów używanych w produkcji, zabezpieczenie przed pożarem itp.
  • Placówki edukacyjne i organy państwowe - sprawowanie nadzoru nad ludźmi i miejscami w których istnieją zagrożenia itp.

Telewizja przemysłowa dzięki swej funkcjonalności coraz częściej zastępuje klasyczne systemy alarmowe, spełniając podobne funkcje (tryby pracy alarmowej), wykazując się jednak szeregiem funkcji dodatkowych jak możliwość łatwej i całodobowej rejestracji zdarzeń, łatwej transmisji danych (także Internet) itp.